LV 4

LV 4

Elektronikk for Lumic vaksinering av fisk - fire kanalar. Separat kontroll for kvar enkelt renne med sum-teljar, speedometer og avansert feilmelding. Logg for teljar ved Reset og strømpåslag - klokke og dato.

LC 14
LC-14


LV 2
LV 2


ARE 126 S/P
ARE 126